A+ A A-

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Bošáca ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ: Michal Hollý
Zverejnené: 21.10.2020
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania je 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

pdfVýrub drevín - informácia o začatí správneho konania.pdf17.51 KB21/10/2020, 12:03

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Bošáca ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ: Peter Čačík a manželka Renáta Čačíková
Zverejnené: 5.3.2020
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania je 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

pdfoznamenie o zacati konania.pdf235.78 KB05/03/2020, 12:54

 

Obec Bošáca, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov / ďalej len „správny orgán“/ a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“/ oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Martin Kráčmár
zverejnené: 30.9.2019
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.10.2019
pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf20.08 KB30/09/2019, 14:55

 

žiadateľ: Iveta Paulovičová
zverejnené:25.3.2019
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 1.4.2019
pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf

Obec Bošáca, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov / ďalej len „správny orgán“/ a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“/ oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Mgr. art. Vladislav Kakody
zverejnené:4.3.2019
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.3.2019
pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf122.76 KB

Obec Bošáca, ako príslušný správny orgán štátnej správy rozhodujúci v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov / ďalej len „správny orgán“/ a § 69 ods. 1 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon o ochrane prírody a krajiny“/ oznamuje začatie správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

žiadateľ: Drahoslav Chalány
zverejnené:11.10.2017
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.10.2017.
pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf136.46 KB11/10/2017, 07:54


žiadateľ: Dana Černá
zverejnené:21.3.2017
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.3.2017.
pdfoznamenie_o_zacati_konania.pdf136.66 KB21/03/2017, 13:15

žiadateľ: Roman Kopunec
zverejnené:30.12.2016
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.1.2017
pdfOZNAMENIE_o_zacati_konania_.pdf137.23 KB

žiadateľ: Miroslav Kozic
zverejnené:22.11.2016
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.11.2016.
OZNAMENIE_o_zacati_konania.pdf

žiadateľ: Porubanová Máriaň
zverejnené:28.10.2016
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 8.11.2016
pdfOZNAMENIE_o_zacati_konania_.pdf138.25 KB

žiadateľ: Západoslovenská distribučná a.s.
zverejnené:17.3.2016
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.3.2016
pdfOZNAMENIE_o_zacati_konania__zapodoslovenska_.pdf136.89 KB17/03/2016, 15:04
žiadateľ:L.Z.Bošáca
zverejnené: 16.2.2016
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.2.2016
pdfOZNAMENIE_o_zacati_konania_.pdf137.87 KB

žiadateľ:
zverejnené: 19.1.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.1.2016
pdfOznamenie_o_zacati_konania_Harangozo.pdf52.87 KB19/01/2016, 13:45


žiadateľ: Katarína Kováčová
zverejnené:14.10.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.10.2015
pdfOZNAMENIE_o_zacati_konania_-Kováčová.pdf136.96 KB

žiadateľ: Obec Bošáca
zverejnené 24.9.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.9.2015
pdfoznamenie_oZacati_konania.pdf209.26 KB24/09/2015, 11:05

č.j:S2015/00132
žiadateľ:Obec Bošáca
zverejnené:23.3.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.3.2015.

pdfOznamenie_o_vyrube_ziadatel_Obec_Bošáca3.pdf183.48 KB23/03/2015, 16:45

č.j:S2015/00132
žiadateľ:Obec Bošáca
zverejnené:23.3.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.3.2015.
pdfOznamenie_o_vyrube_ziadatel_Obec_Bošáca2.pdf182.23 KB23/03/2015, 10:36

č.j: S2015/00125
žiadateľ: Jolana Zamcová
zverejnené:12.3.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.3.2015.
pdfOznamenie_o_vyrube_ziadatel_Zamcova.pdf185.02 KB

 

č.j: S2015/00106
žiadateľ: Obec Bošáca
zverejnené: 27.2.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.3.2015. 
pdfOznamenie_o_vyrube_ziadatel_Obec_Bosaca.pdf183.09 KB

č.j: S2015/00107
žiadateľ: Mgr. Daniel Juráček
zverejnené: 27.2.2015
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.3.2015.
pdfOznamenie_o_vyrube_ziadatel_Daniel_Juracek.pdf182.96 KB

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby