A+ A A-

Voľby prezidenta 2019 - druhé kolo volieb

V sobotu dňa 30.marca sa uskutoční druhé kolo volieb prezidenta SR. Právo voliť majú občania Slovenskej republiky od veku 18 rokov. Volebnou miestnosťou je zasadacia miestnosť Obecného úradu v Bošáci. Začiatok hlasovania je o 7:00 hod. a koniec o 22:00 hod. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vstupe do volebnej miestnosti ste povinný predložiť občiansky preukaz. V prípade, že sa nepreukážete dokladom totožnosti, nebude Vám umožnené voliť. Zároveň občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu osobne dostaviť do volebnej miestnosti, majú možnosť požiadať o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Ak máte záujem využiť túto možnosť, nahláste sa prosím najneskôr v deň konania volieb do 15:00 hod. na tel. č. 0327781129.

Hlasovací preukaz - Voľby prezidenta SR 2019

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb prezidenta v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať o obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. 

O hlasovací preukaz môžete požiadať:
1.osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 15. 3. 2019; pre druhé kolovolieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
2. v listinnej forme tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb,
3. elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb. Elektronická adresa pre doručenia žiadosti je Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Čítať ďalej

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov

Obec Bošáca v zmysle §141 ods.3 a §146 ods. 3 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Vo volebnom obvode č.4 sa volia 5 poslanci do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Čítať ďalej

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

Obec Bošáca v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (najneskôr do 05.10.2017; na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.)

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Bližšie informácie o delegovaní a tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:

http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie

Výsledky komunálnych volieb v obci Bošáca 2018

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 788
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 788
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 771
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 770

 

Za starostu obce Bošáca bol zvolený Mgr. Daniel Juráček s počtom hlasov 588.
Neúspešná kandidátka na starostu obce Mgr. Daniela Záhorová získala 182 hlasov.

Čítať ďalej

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby