A+ A A-

Kultúrne dedičstvo našich predkov

Publicita
FOND MALÝCH PROJEKTOV

 

Partner projektu: Obec Březová
Celkový rozpočet projektu: 35 195,47,- EUR
Výška príspevku z EFRR: 29 916,14,- EUR
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR: 3 519, 54,- EUR

Ciele projektu:
Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Popis a výsledky projektu:
Zámerom projektu ja zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva obyvateľom a návštevníkom cezhraničného regiónu obcí Bošáca a Březová. V rámci projektu sa upraví priestor za sokolovňou, ktorá predstavuje kultúrne dedičstvo našich predkov a prinavráti sa tak do života všetkým obyvateľom a návštevníkom. Vytvorí sa atraktívny priestor, kde návštevníci a obyvatelia budú môcť tráviť svoj voľný čas a pripomenúť si bohatú históriu tejto budovy. Na tradíciu sokolovne, ako centra spoločenského života, sa nadviaže zorganizovaním spoločného podujatia, kde návštevníkom budú prezentované ľudové zvyky a tradície oboch partnerských obcí.
Po skončení realizácie projektu sa budú pravidelne organizovať spoločné kultúrne podujatia na zvýšenie turistickej atraktivity územia. Obnovený priestor za sokolovňou bude slúžiť ako centrálny bod cestovného ruchu kultúrnej infraštruktúry využívaný nielen obyvateľmi, ale aj návštevníkmi celého regiónu. Udržateľnosť výstupu projektu zabezpečí žiadateľ spolu s partnerom. Vybudované pódium a informačná tabula nevytvárajú náročné technické a finančné požiadavky na svoju prevádzku po skončení projektu. Údržbu objektu a čistenie areálu zabezpečí žiadateľ vlastnými kapacitami.

Slávnostné otvorenie Rozhľadne na vrchu Hájnica

Rozhľadňa HájnicaNad obcou Haluzice, na vrchu Hájnica (341 m. n. m.), postavil Mikroregión Bošáčka v spolupráci s obcou Březová,  na základe projektu podporeného Programom cezhraničnej spolupráce Slovenskej a Českej republiky, Fondom mikroprojektov,  novú turistickú rozhľadňu. Správcom projektu bol Trenčiansky samosprávny kraj.Rozhľadňa je 7,3 m vysoká, okrem výhľadu na románsky kostolík a obec Haluzice, ponúka pohľad na všetky svetové strany, osobitne na Biele Karpaty, Považský Inovec a obce Bošáckej doliny.  Pri priaznivom počasí je nádherne vidieť mesto Trenčín a jeho okolie.K rozhľadni Hájnica sa každý turista dostane z obce Haluzice. Na správnu cestu Vás navedie turistické značenie v blízkosti budovy obecného úradu.

Čítať ďalej

Mikroprojekt – Výstavba rozhľadne na vrchu Hájnicaloga_program_ERDF   erb_text_farebny


 

Mikrorojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku bola podpísana 13. mája 2013.

Žiadateľ a príjemca dotácie: Združenie  obcí mikroregión Bošáčka

Partnerská obec: Březová

Rozpočet projektu: 12 626, 67 €

Výška finančného príspevku z ERDF: 10 732,66 € 

Výška finančného príspevku zo štátneho rozpočtu: 1 262,66 € 

Spolufinancovanie z rozpočtu mikroregiónu Bošáčka: 631,35 €

Hlavný cieľ mikroprojektu: Cieľom mikroprojektu je vybudovaním rozhľadne podporiť integráciu a posilniť kontakt a trvalú cezhraničnú spoluprácu obyvateľov a samospráv obcí mikroregiónu Bošáčka a obce Březová.

Špecifické ciele:

  • Vytvoriť atraktívnu a konkurencieschopnú turistickú ponuku so zreteľom na cieľové skupiny
  • Organizovaním spoločných aktivít na rozhľadni posilniť vzájomnú súdržnosť medzi obyvateľmi mikroregiónu Bošáčka a obce Březová
  • Vytvoriť spoločný cezhraničný tlačový produkt, ktorý by propagoval turistické atraktivity regiónu.

Dopad mikroprojektu: Vybudovaním rozhľadne sa vytvorí priestor pre stretávanie sa občanov z oboch regiónov počas kultúrno - spoločenských akcií a vytvorí sa priestor pre trávenie voľného času a spoznávanie prírodných krás. Posilnia sa vzájomné vzťahy medzi obyvateľmi prihraničnej oblasti. Zvýši sa atraktivita regiónu pre turistov a propagácia územia. Rozšíri sa  infraštruktúra cestovného ruchu v danom regióne. Vytvorí sa možnosť aktívneho spoznávania prírodných pamiatok mikroregiónu Bošáčka a obce Březová. Rozhľadňa na Hájnici  s okolitými pamiatkami v nadväznosti na rozhľadňu Lopeník budú predstavovať lákavú ponuku pre organizovanie poznávacích výletov pre žiakov základných a stredných škôl a študentov vysokých škôl. Svojou polohou a prístupným terénom sa rozhľadňa stane lákavou destináciou pre obyvateľov vyššieho veku. Vybudovaním rozhľadne a jej začlenením do existujúcich turistických a cykloturistických trás dôjde k ekonomickému rozvoju oboch regiónov, keďže sa zvýši atraktivita regiónu a záujem o územie. Využitie územia na rozvoj cestovného ruchu povedie k rozvoju podnikateľských aktivít, zvýšeniu zamestnanosti a k zlepšovaniu životnej úrovne obyvateľov.

               mikr          znak     

 


Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby