A+ A A-

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca - zrušená

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca - zrušená dňom 08.10.2020

 

Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôck pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební.

Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie – zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie.

Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu - zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu.

Predpokladaná hodnota zákazky: 73 258,55 € bez DPH

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §112 - §116 zákona č. 343/2015 Z. z.

 

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca“, vyhlásené dňa 29.09.2020 je zrušené dňom 08.10.2020.

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

pdfVýzva_na_predloženie_cenovej_ponuky.pdf1.24 MB

docxPríloha_č.1_Obstaranie_did._pomôcok_pre_polytech._a_biologicko-chem._učebňu__ponukový_list.docx47.44 KB

docxpríloha_č.2_Navrh_na_plnenie_kriteria_predloha.docx49.40 KB

docxpríloha_č.3_Čestné_vyhlásenie_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov.docx17.82 KB

docxpríloha_č.4_Čestné_vyhlásenie_o_neuložení_zákazu_účasti_vo_verejnom_obstarávaní.docx16.21 KB

docxPríloha_č.5_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx28.94 KB

pdfoznamenie_o_zruseni_VO.pdf

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu – ZŠ Bošáca

 

Predmetom zákazky je dodanie didaktických pomôcok pre polytechnickú a biologicko-chemickú učebňu s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební.

Obstaranie didaktických pomôcok pre učebňu biológie a chémie – zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre vyučovanie predmetov biológie a chémie.

Obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu - zákazka zahŕňa obstaranie didaktických pomôcok pre polytechnickú učebňu.

Predpokladaná hodnota zákazky: 73 258,55 € bez DPH

Postup verejného obstarávania: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §112 - §116 zákona č. 343/2015 Z. z.

 

Výzva vyhlásená od 09.10.2020 do 29.10.2020

Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku pod číslom 34790-WYT dňa 12. 10. 2020.

 

pdfVýzva_na_predloženie_cenovej_ponuky.pdf1.18 MB

docxPríloha_č.1_Obstaranie_did._pomôcok_pre_polytech._a_biologicko-chem._učebňu__ponukový_list.docx47.44 KB

docxpríloha_č.2_Navrh_na_plnenie_kriteria_predloha.docx49.40 KB

docxpríloha_č.3_Čestné_vyhlásenie_o_nepritomnosti_konfliktu_zaujmov.docx17.85 KB

docxpríloha_č.4_Čestné_vyhlásenie_o_neuložení_zákazu_účasti_vo_verejnom_obstarávaní.docx16.24 KB

docxPríloha_č.5_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx28.94 KB

 

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk:

pdfZápisnica_z_otvárania_ponúk.pdf383.92 KB03/11/2020, 08:45

pdfZápisnica_z_vyhodnocovania_ponúk.pdf1017.35 KB03/11/2020, 08:46

pdfZápisnica_z_vyhodnotenia_podmienok_účasti.pdf951.73 KB03/11/2020, 08:47

pdfZáznam_z_prieskumu_trhu.pdf1.27 MB03/11/2020, 08:47

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie nábytku do učebni

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Obstaranie nábytku do učební".

Predmetom zákazky je kompletné interiérové vybavenie učební s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební v ZŠ Ľ. V. Riznera v Bošáci. Zákazka zahŕňa obstaranie pracovísk učiteľov, žiacke stoly a stoličky, kovovej skrine na odkladanie náradia, bezpečnostnej skrine na chemikálie, pracoviská žiakov na obrábanie dreva so závesným panelom pripojiteľné na 230V, pracoviská žiakov na obrábanie kovov pripojiteľné na 230V, pracoviská na vŕtanie, pílenie a brúsenie so závesným panelom pripojiteľné na 230V, pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so zvesným panelom pripojiteľné na 230V. 

Výzva vyhlásená od 11.08.2020 do 19.08.2020.

Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky.pdf879.89 KB11/08/2020

Príloha_č.1_Obstaranie_nábytku_do_učební__ponukový_list.pdf216.58 KB

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Obstaranie IKT pomôcok - ZŠ Bošáca

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre Obstaranie IKT pomôcok - ZŠ Bošáca.

Predmetom zákazky je obstaranie informačno-komunikačných technológií s cieľom zlepšiť vybavenie odborných učební v ZŠ v Bošáci.

Výzva vyhlásená od 21.07.2020 do 06.08.2020.

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky.pdf837.19 KB21/07/2020, 9:45

pdfPríloha č.1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky pre Obstaranie IKT učebne.pdf405.20 KB21/07/2020, 9:45

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Stavebno- technické úpravy pre obstaranie IKT učebne

Predmetom zákazky je zavedenie novej elektroinštalácie k jednotlivým zostavám a zariadeniam v IKT učebni podľa platných technických a technologických noriem. Výmenou starej elektroinštalácie dôjde k poškodeniu stien a z tohto dôvodu je nevyhnutné zrealizovať ich úpravu, omietanie a maľovanie stien.

Výzva vyhlásená do 22.04.2020

pdfVyzva_stav-tech_upravy_IKT_ZŠ.pdf149.96 KB

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby