A+ A A-

Matričný úrad Bošáca

Matričný úrad Bošáca
Bošáca 257
913 07 Bošáca
tel.:0327781129
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Do pôsobnosti Matričného úradu v Bošáci patria obce: Trenčianske Bohuslavice, Haluzice, Bošáca a Zemianske Podhradie.

Matrikárka: Mgr. Zuzana Poláková
Zástupca matrikárky: Danka Guláňová

Úmrtie

Na vykonanie zápisu do knihy úmrtí je príslušný ten matričný úrad v ktorom územnom obvode úmrtie nastalo. Pod Matričný úrad v Bošáci spadá územie obcí: Bošáca, Trenčianske Bohuslavice, Haluzice a Zemianske Podhradie.

Doklady potrebné k vystaveniu úmrtného listu:

• 4x x list o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom
• občiansky preukaz
• kartička poistenca
• u cudzincov cestovný pas

Čítať ďalej

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú osobne obaja snúbenci na matričnom úrade, podľa miesta trvalého pobytu aspoň jedného z nich. Na žiadosť snúbencov môže príslušný matričný úrad povoliť uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom – delegácia sobáša (povolenie vybavuje matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov).

Ak sa jedná o cirkevný sobáš, žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade, kde sídli farský úrad, bez ohľadu na trvalý pobyt snúbencov. Po uzatvorení manželstva vystaví matrika sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

V prípade civilného sobáša vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva za prítomnosti matrikárky. Obradnou miestnosťou je sobášna sieň Obecného úradu v Bošáci. Sobášnym dňom je sobota, v čase od 12:00 – 17:00 hod. Civilný sobáš je možné vykonať aj mimo sobášnej siene a mimo určeného času za poplatok.

Čítať ďalej

Určenie otcovstva súhlasným vyhlásením oboch rodičov

V prípade, že rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyjadrením. Určenie sa robí za prítomnosti oboch rodičov na Matričnom úrade.

Doklady:
• občiansky preukaz otca a matky
• právoplatný rozsudok o rozvode predchádzajúceho manželstva
• úmrtný list

Poplatok: bez poplatku

Doba vybavenia: na počkanie

Obecný úrad - Bošáca 257, 913 07 Bošáca. tel.: 032 / 778 11 30 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

webmaster, technický prevadzkovateľ - kontakt comtec@comtec.sk

WEBDESIGN, TVORBA WWW CB MEDIA, s.r.o., Hosted COMTEC s.r.o

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby